התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ו -

פסוק ה

שיתוף
ויאמרו נערי המלך, אליו--הנה המן, עומד בחצר; ויאמר המלך, יבוא. 

dfdfdff