התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ו -

פסוק ב

שיתוף
ויימצא כתוב, אשר הגיד מורדכיי על-בגתנא ותרש שני סריסי המלך--משומרי, הסף:  אשר ביקשו לשלוח יד, במלך אחשוורוש.