התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ה -

פסוק יד

שיתוף
ותאמר לו זרש אשתו וכל-אוהביו, יעשו-עץ גבוה חמישים אמה, ובבוקר אמור למלך ויתלו את-מורדכיי עליו, ובוא-עם-המלך אל-המשתה שמח; וייטב הדבר לפני המן, ויעש העץ.