התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ה -

פסוק ט

שיתוף
וייצא המן ביום ההוא, שמח וטוב לב; וכראות המן את-מורדכיי בשער המלך, ולא-קם ולא-זע ממנו--ויימלא המן על-מורדכיי, חמה.