התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ה -

פסוק ז

שיתוף
ותען אסתר, ותאמר:  שאלתי, ובקשתי. 

לאמא,
שיתגשמו כל משאלותייך לפני מלך מלכי המלכים..