התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ה -

פסוק א

שיתוף
ויהי ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד בחצר בית-המלך הפנימית, נוכח בית המלך; והמלך יושב על-כיסא מלכותו, בבית המלכות, נוכח, פתח הבית. 

אין על הכוח הנשים