התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ד -

פסוק יא

שיתוף
כל-עבדי המלך ועם-מדינות המלך יודעים, אשר כל-איש ואישה אשר יבוא-אל-המלך אל-החצר הפנימית אשר לא-ייקרא אחת דתו להמית, לבד מאשר יושיט-לו המלך את-שרביט הזהב, וחיה; ואני, לא נקראתי לבוא אל-המלך--זה, שלושים יום. 

הפסוק הכי ארוך שראיתי