התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ד -

פסוק י

שיתוף
ותאמר אסתר להתך, ותצווהו אל-מורדכיי. 

אסתר היתה אשה מאד מתוחכמת, לא כמו שרה נתניהו