התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ד -

פסוק ו

שיתוף
וייצא התך, אל-מורדכיי--אל-רחוב העיר, אשר לפני שער-המלך.