התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ג -

פסוק יד

שיתוף
פתשגן הכתב, להינתן דת בכל-מדינה ומדינה, גלוי, לכל-העמים--להיות עתידים, ליום הזה. 

esther