התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ג -

פסוק יג

שיתוף
ונשלוח ספרים ביד הרצים, אל-כל-מדינות המלך--להשמיד להרוג ולאבד את-כל-היהודים מנער ועד-זקן טף ונשים ביום אחד, בשלושה עשר לחודש שנים-עשר הוא-חודש אדר; ושללם, לבוז. 

המן רוצה להשמיד את היהודים, תראו מה יקרה לו