התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ג -

פסוק ט

שיתוף
אם-על-המלך טוב, ייכתב לאבדם; ועשרת אלפים כיכר-כסף, אשקול על-ידי עושי המלאכה, להביא, אל-גנזי המלך. 

אחשוורוש היה אדם מורכב