התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ב -

פסוק כב

שיתוף
וייוודע הדבר למורדכיי, ויגד לאסתר המלכה; ותאמר אסתר למלך, בשם מורדכיי.