התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ב -

פסוק כא

שיתוף
בימים ההם, ומורדכיי יושב בשער-המלך; קצף בגתן ותרש שני-סריסי המלך, משומרי הסף, ויבקשו לשלוח יד, במלך אחשוורוש. 

moerdehai was a good man