התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ב -

פסוק יט

שיתוף
ובהיקבץ בתולות, שנית; ומורדכיי, יושב בשער-המלך. 

loving those virgins