התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ב -

פסוק יח

שיתוף
ויעש המלך משתה גדול, לכל-שריו ועבדיו--את, משתה אסתר; והנחה למדינות עשה, וייתן משאת כיד המלך. 

אסתר מביאה אושר