התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ב -

פסוק טז

שיתוף
ותילקח אסתר אל-המלך אחשוורוש, אל-בית מלכותו, בחודש העשירי, הוא-חודש טבת--בשנת-שבע, למלכותו. 

אסתר המלכה