התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ב -

פסוק טו

שיתוף
ובהגיע תור-אסתר בת-אביחיל דוד מורדכיי אשר לקח-לו לבת לבוא אל-המלך, לא ביקשה דבר--כי אם את-אשר יאמר הגיי סריס-המלך, שומר הנשים; ותהי אסתר נושאת חן, בעיני כל-רואיה. 

יהי רצון שנישא חן בעיני כל רואינו!