התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ב -

פסוק יב

שיתוף
ובהגיע תור נערה ונערה לבוא אל-המלך אחשוורוש, מקץ היות לה כדת הנשים שנים עשר חודש--כי כן ימלאו, ימי מרוקיהן:  שישה חודשים, בשמן המור, ושישה חודשים בבשמים, ובתמרוקי הנשים. 

החיפושים אחרי המלכה בעיצומם