התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ב -

פסוק ח

שיתוף
ויהי, בהישמע דבר-המלך ודתו, ובהיקבץ נערות רבות אל-שושן הבירה, אל-יד הגיי; ותילקח אסתר אל-בית המלך, אל-יד הגיי שומר הנשים. 

אסתר זהו שמי. אני מלכה. אבל שמי השני הוא אלה, שני שמות האל בשלוש אותיות. אל-ה'. ותודה לנופי.