התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ב -

פסוק ו

שיתוף
אשר הוגלה, מירושלים, עם-הגולה אשר הוגלתה, עם יכוניה מלך-יהודה--אשר הגלה, נבוכדנאצר מלך בבל.