התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק א -

פסוק כב

שיתוף
וישלח ספרים, אל-כל-מדינות המלך--אל-מדינה ומדינה ככתבה, ואל-עם ועם כלשונו:  להיות כל-איש שורר בביתו, ומדבר כלשון עמו. 

LIKE