התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק א -

פסוק כ

שיתוף
ונשמע פתגם המלך אשר-יעשה בכל-מלכותו, כי רבה היא; וכל-הנשים, ייתנו יקר לבעליהן--למגדול, ועד-קטן. 

נשים היו חייבות לתת כבוד לבעל, פחחחח