התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק א -

פסוק יב

שיתוף
ותמאן המלכה ושתי, לבוא בדבר המלך, אשר, ביד הסריסים; ויקצוף המלך מאוד, וחמתו בערה בו. 

לדעתי ושתי הייתה הפמיניסטית השלישית בעולם המקרא. אני מאוד מעריכה את תגובתה האמיצה, בה ויתרה על כתרה ולא על כבודה האנושי.