התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק א -

פסוק א

שיתוף
ויהי, בימי אחשוורוש:  הוא אחשוורוש, המולך מהודו ועד-כוש--שבע ועשרים ומאה, מדינה. 

תוכנית ותיקים בתנועה