התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים א - פרק ח -

פסוק לא

שיתוף
וגדור ואחייו, וזכר. 

שהוא שכח ולא זכר בסוף