התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים א - פרק ז -

פסוק ג

שיתוף
ובני עוזי, יזרחיה; ובני יזרחיה, מיכאל ועובדיה ויואל ישייה חמישה--ראשים כולם. 

God bless you and keep you from all evil for ever!