התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים א - פרק ה -

פסוק טז

שיתוף
ויישבו בגלעד בבשן, ובבנותיה, ובכל-מגרשי שרון, על-תוצאותם. 

שמי שרון