התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים א - פרק ה -

פסוק יג

שיתוף
ואחיהם לבית אבותיהם, מיכאל ומשולם ושבע ויוריי ויעכן וזיע ועבר--שבעה.