התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים א - פרק ב -

פסוק טו

שיתוף
אוצם, השישי, דויד, השביעי. 

מספר 7 מייצג את שאני(6) השואף להיות 7, ותמיד היה לי לי קשר למספר הזה.
פסוק קצר ותמציתי.