התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים א - פרק ב -

פסוק ח

שיתוף
ובני איתן, עזריה.   

בפסוק זה מופיעה משמעות שמי בעברית - איתן.