התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים א - פרק ב -

פסוק ג

שיתוף
בני יהודה, ער ואונן ושלה--שלושה נולד לו, מבת-שוע הכנענית; ויהי ער בכור יהודה, רע בעיני יהוה--וימיתהו.   

דברי הימים א