התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים א - פרק א -

פסוק מה

שיתוף
וימת, יובב; וימלוך תחתיו, חושם מארץ התימני. 

מוקדש לבננו היקר חושם שיחי'.