התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים א - פרק א -

פסוק כז

שיתוף
אברם, הוא אברהם.