התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים א - פרק א -

פסוק כג

שיתוף
ואת-אופיר ואת-חווילה, ואת-יובב; כל-אלה, בני יוקטן.