התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים א - פרק א -

פסוק יט

שיתוף
ולעבר יולד, שני בנים:  שם האחד פלג, כי בימיו נפלגה הארץ, ושם אחיו, יוקטן. 

פלג כי בימו נפלגה הארץ