התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים א - פרק א -

פסוק ג

שיתוף
חנוך מתושלח, למך.