התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים א - פרק א -

פסוק ב

שיתוף
קינן מהללאל, ירד.