התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים א - פרק א -

פסוק א

שיתוף
אדם שת, אנוש. 

פסוק זה הינו פסוק המתחיל את שרשרת הדורות של האנושות כולה עד ימנו אנו.